Forside


Velkommen til Andelsboligforeningen Eskemoseparks hjemmeside

Birkerød d. 24. juni 2021

 

Sommeren står for døren, og med den sommerferierne.

 

Denne skrivelse indeholder en sommerferiehilsen og nogle informationer  

 

  1. Rygter om mange indbrud i Eskemosepark
  2. Tilbud og hjælp til bedre sikring af jeres bolig
  3. Sommerferie hilsen fra ejendomskontoret og organisationsbestyrelsen

 

Der har i nogen tid floreret rygter om mange indbrud i Eskemosepark, varierende fra nogle få og helt op til 20 stk.


Fakta er, at der har været indbrud i 4 lejligheder siden nytår, dette i sig selv er selvfølgelig 4 for mange.

Vi vil derfor bede om at man holder op med, at sprede sådanne rygter, idet det kun bidrager til, at skabe utryghed.

 

I februar 2017 omdelte vi nogle tilbud på hjælp til bedre sikring af hoveddør og vinduer i jeres bolig, Dette tilbud gentager vi nu, dog i en lidt anderledes udformning.


Vores faste tømmer John Hellegård, har lavet 3 forskellige tilbud, og

ejendomskontoret/organisationsbestyrelsen har fundet frem til et tilbud til gør det selv folket.


  1. Tilbud om bedre sikring af Jeres hoveddør.
  2. Tilbud om bedre sikring af Jeres vinduer.
  3. Tilbud på bedre sikring af Hoveddør og vinduer.


Tilbud 1.

Tilbud 2.

Tilbud 3.   4. Ejendomskontoret/organisationsbestyrelsens henvisning til hvor man f.eks. kan købe vindues sikring. Dette er

       til gør det selv folket.

https://www.jemogfix.dk/vinduesbeslag-sort/5100/9056442/

Dette beslag findes også i hvid, og lidt billigere


Disse konkrete tilbud kan ses her på eskemosepark.dk, eller afhentes på ejendomskontoret efter forudgående aftale.


Ejendomskontoret vil de næste mange uger køre med mindre bemanding.

 

Dog vil alle vigtige servicefunktioner blive udført som normalt, men der kan godt gå lidt længere tid end normalt, idet vores håndværkere også holder ferie.

 

Ejendomskontoret vil være åbent som normalt mandag til fredag kl. 8 – 9, ligesom telefon 40 48 96 69 vil blive besvaret i samme tidsrum.

Uden for dette tidsrum bedes I lægge en besked på telefonsvareren eller sende en mail til ejendomskontor@eskemosepark.dk


Personlig henvendelse på ejendomskontoret er ikke tilladt uden forudgående aftale.

 

Bestyrelsens telefon vil være åben som normalt, det vil sige mandag og torsdag i

tidsrummet 19 -20, på 21 64 32 56.

Læg eventuelt en besked på telefonsvareren, så vil du blive ringet op hurtigst muligt.

 

Bestyrelsens mail bestyrelse@eskemosepark.dk vil blive besvaret i hele sommerferieperioden.

Formand/næstformand vil hurtigst muligt svare jer.

 

Da vore faste medarbejdere i KAB også holder ferie, bedes I ringe på

33 63 10 00, så vil der blive stillet om til en medarbejder der kan svare på jeres spørgsmål.

 

Da indbrudstyve m.v. ikke holder ferie, bedes I sørge for, at naboer, gode venner, familie eller lignende ser efter jeres lejlighed mens I er på ferie, og ikke mindst tømmer jeres postkasse.

Hvis I ikke allerede er tilmeldt www.nabohjælp.dk så gør det nu.

 

 

Afdelingsmøderne vil blive afholdt d. 20. september kl. 18:30 i administrationscentret ved hovedbiblioteket.

Hvis vedtægtsudvalget kan nå, at færdiggøre deres arbejde, som besluttet på generalforsamlingen d. 31. maj, bliver der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 20. september kl. 18:30 i administrationscentret ved hovedbiblioteket.


Undertegne ønsker på vegne af ejendomskontoret og organisationsbestyrelse, alle beboere en god sommer

 

Helle Schliemann   Ejendomskontoret   Bjarke Christensen   Formand


19. maj 2021


Ombygning af den gamle daginstitution

På organisationsbestyrelsesmødet d. 18. maj blev budget for ombygningen af daginstitutionen vedtaget. 

Se link til budget under ombygning af daginstitutionen.

Det betyder nu, at vi efter flere års ventetid, nu kan sende den endelige byggeansøgning til kommunen, samt få sendt projektet i udbud.

Birkerød d. 1. maj 2021


Afdelings- og budgetmøder er fastsat til mandag d. 20. september kl. 18:30, i store sal i administrationcentret.

Birkerød d. 9. december 2020


Kære beboere

 

Da der fra i dag er trådt nye Corona restriktion i kraft, har vi besluttet, at det indtil videre ikke vil være tilladt, at møde personligt op på ejendomskontoret.

 

Hvis I har behov for personlig kontakt med de ansatte, skal I enten pr. telefon eller mail lave en aftale med dem først.

Telefon: 40 48 96 69. Mail: ejendomskontor@eskemosepark.dkBirkerød d. 11. januar 2020Elbilers mulige fremtid i Eskemosepark


På bestyrelsesmøde d. 8. januar besluttede vi, at indgå i et samarbejde med firmaet Carpow om ladestandere til Elbiler.


Inden der kan opsættes ladestandere i Eskemosepark skal vi først have sørget for, at der er strøm nok i området.

Dette arbejde bliver opdelt i faser over indtil 5 år.


1. fase af det arbejde blev igangsat sidste år. 

2. fase bliver i 2021. Det bliver i første omgang i området ved U-blokken.

    Herefter kan der opsættes en dobbelt ladestander.


Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at det ikke bliver muligt, at tilkøbe sig strøm til ladestandere i de enkelte garager. Årsagen til det er, at det vil kræve så meget mere strøm nu og her, at det vil fordyre projektet urimeligt.


De næste faser er ikke fastlagt endeligt.


                                                                                                                                                                         

Den er opsat en hjertestarter på gavlen af den garage hvor mobilmasten står, det vil sige på hjørnet af Nørrevang og Storevang


Den er også blevet registreret på hjertestarter.dk


Vi vil gerne opfordre så mange som muligt til, at melde sig som hjerteløber.


https://hjertestarter.dk/hjerteloeber/bliv-hjerteloeber


Betalingsvaskeri

I vores betalingsvaskeri, under garagen ved nummer 20, er det muligt at vaske store ting som dyner m.v., ligesom det er muligt at tørre det bagefter.

For at bestille tid skal man bruge følgende link:  http://e-vaskeri.dk/


Lukket Facebook gruppe

Der er et par beboere som har lavet en lukket facebook gruppe for Eskemosepark

Tilmeld jer nedenstående links, efter login, og kom med jeres forskellige synspunkter eller indlæg.

https://www.facebook.com/groups/andelsboligforeningen.eskemosepark/


Henvendelser/spørgsmål til organisationsbestyrelsen og ejendomskontoret vil ikke blive besvaret på Facebook.


Henved jer i stedet for direkte via bestyrelse@eskemosepark.dk - formand@eskemosepark.dk - ejendomskontor@eskemosepark.dk

Et organisationsbestyrelsesmedlem kan træffes mandag og torsdag mellm 19 og 20 på 21 64 32 56.

Ejendomskontoret kan træffes mandag til fredag på 40 48 96 69